رسالت ما

رسالت ما
“اعتماد و کیفیت را بار دیگر زنده می کنیم. تعهد کاری، حفظ کیفیت محصول و جلب اعتماد و رضایت شما سروران، تنها "رسالت" ماست. ما با بهره گیری از نیروی انسانی با تجربه و مجرب، آماده ارائه جت هیترهای صنعتی و هواکش با کیفیت برتر و با توان رقابت بالا با نمونه های خارجی می باشیم. درباره مدیر و اعضای هیئت مدیره شرکت فن آور تهویه “آراد”، با مدیریت آقای خمسه و با حضور برادران اسدی به عنوان اعضای هیئت مدیره، اداره می شود.